Pomocí našeho programu si děti osvojí základy jednoduché komunikace v angličtině. Jedna z naších metod je osvědčená po celé Evropě a je určena především pro děti předškolního věku včetně batolat. Další metoda je používána v jazykových školách jak v ČR tak v zahraničí.
Není to typický jazykový kurz, ale výuka je spíše přirozená jako hra. Děti si rychle osvojí jednoduchou slovní zásobu a základy angličtiny, líbivé písničky a veršovánky spojené s pohybovou aktivitou jim pomáhají si zapamatovat pravidla výslovnosti.


Při této metodě děti učíme anglicky jako Vy, jejich rodiče, je učí mluvit svojí mateřštinou, tedy prostřednictvím říkanek a jednoduchých vět.


Výukový program

Výukový program respektuje způsob, jakým se malé děti učí jazyky, tj. nejdříve porozumí slyšenému slovu, až pak přichází na řadu mluvení. Aktivity hlavně procvičují porozumění, společné písničky, říkánky a básničky naučí děti výslovnost slov, aby je později mohly i samy používat.
K této metodě používáme osvědčené materiály (obrázky, hračky, ovoce, oblečení, dopravní prostředky, …) včetně CD a DVD, šikovné ,,tety,, a rodilého mluvčího, který nás pravidelně několikrát do měsíce navštěvuje a motivuje děti k povídání…


Pokud Vaše dítě základy angličtiny už má, či ovládá jen angličtinu, pokračujeme ve výuce individuálně a po domluvě je možná s Vaším dítětem komunikace jen v angličtině.