Denní program

 • Péče o děti s výukou angličtiny a zájmovou tématikou.
 • Rozvoj pohybových schopností, zdokonalování hrubé a jemné motoriky, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj schopnosti sebeovládání
Noční program

 • Hlídání dětí ve večerních a nočních hodinách dle potřeb rodičů a vzájemné domluvy.


Celkově v denním, nočním i víkendovém programu

 • rozvoj pohybových schopností
 • zdokonalování hrubé a jemné motoriky
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • rozvoj dovednosti vyjádřit pocity a prožitky
 • rozvoj vztahů k druhým lidem
 • vytváření prosociálních postojů
 • poznávání pravidel společenského soužití
 • seznamování se světem lidí, kultury a uměníDále pro děti pořádáme:

 • Tématické výlety - ZOO, DINOpark, Westernové městečko, atd.
 • Návštěvy bazénu s výukou plavání kvalifikovanou osobou.
 • Návštěvy solné jeskyně.
 • Zimní pobyty na horách v našem penzionu.
 • Letní pobyty u moře v domácím prostředí.
 • Oslavy narozenin pro všechny naše děti.
 • Zábavné odpoledne - malování na obličej dětskými barvami Snazaroo.
Hlídání o víkendech a svátcích

Dle potřeb rodičů s individuálním programem.