Program v denních hodinách

7.00 - 8.45(6.30 - 8.30 TaxiBabyboomer) Příchod dětí
9.00 - 9.15 Svačinka
9.30 - 10.15 Výuka angličtiny podle výukových materiálů
10.30 - 11.45 Volný program dle počasí (vycházka, výtvarná výchova, hudební výchova, pohybové aktivity, atd.)
12.00 - 12.30 Oběd
12.30 - 12.45 Příprava ke spánku - pohádka
12.45 - 14.30 (dle zvyku dětí) Spánek
14.45 - 15.00 Svačina
15.00 - 18.00 Individuální program, zájmové kroužky


Program v nočních hodinách

18.00 - 19.00(či po domluvě s rodiči) Příchod dětí
19.00 - Po domluvě s rodiči individuální plán (hry, pohádka, povídání). Vše záleží na pokynech rodičů, dle informací jak je dítě zvyklé večer vyvádět nebo spinkat.


Změna programu vyhrazena dle počtu dětí a dle počasí.


Stravování

Každý den máme dopolední a odpolední svačinky, pitný režim po celý den ( započteno ve školném)

Oběd je možno donést vlastní z domu v krabičce, a nebo si můžete objednat u nás. Cena jednoho oběda je 50,- Kč.

Více informací ohledně stravy se dozvíte u zaměstnanců BB.